Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy hostingowego świadczącego usługi drogą elektroniczną).

DEFINICJE

Serwis:
Serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym intelitv.pl, umożliwiający dostęp do Usług.
Usługa:
Usługa świadczona w ramach Serwisu intelitv.pl.
Operator:
Właściciel serwisu.
Regulamin:
Niniejszy Regulamin Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego w celu przechowywania i prezentacji danych.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
  4. Udostępniane przez Serwis linki oraz filmy dla użytkowników znajdują się na ogólnie dostępnych portalach.
  5. Serwis nie udostępnia na swoich serwerach żadnych materiałów niezgodnych z prawem.
  6. Niniejszy regulamin może ulec zmianie bez ostrzeżenia. Aktualny regulamin znajduje się zawsze na stronie intelitv.pl